henkdeboer.punt.nl
Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Laatste artikelen

  Breaking: PvdA niet in college

  Reacties

  Proeftuin Samenredzaamheid kost

  69.974 euro


  De WMO-Adviesraad gaat uitvoeren en komt met een begroting van 70.000 euro voor een proeftuin Samenredzaamheid, een 'Doe- en leerproject Gaasperdam 2014'. Het zal om hetzelfde project gaan van het zoeken naar sleutelfiguren in Gaasperdam. Er is meteen bezwaar aangetekend door een bewoner. Gaat De WMO-Adviesraad niet buiten haar boekje? Of, is mijn vraag, neemt ze de taak van de bestuurscommissie over?

  We gaan elkaar weer een beetje bezighouden met schijnvertoningen.

     Reacties (3)

  Sleutelfiguren gezocht


  Onlangs schreef ik een blog dat er in Zuidoost geen sleutelfiguren zijn, dragers van een organisatie. Nu las ik in de krant dat er in Gaasperdam sleutelfiguren worden gezocht voor 'Proeftuinen Zorg en Welzijn' van de WMO-Adviesraad. De sleutelfiguren worden eerst opgeleid alvorens ze aan de slag gaan als kwartiermakers met hun buren of lotgenoten op het gebied van welzijn en zorg. Het doel is om uit te proberen en te onderzoeken hoe in Gaasperdamse buurten een gevoel kan ontstaan van dat mensen zich om elkaar bekommeren, maar dan wel vanuit wederkerigheid. Sleutelfiguren pro deo?

  Vanuit wederkerigheid. Om elkaar bekommeren. Dat wordt zoeken naar vragen, behoeften, wensen, noden wat betreft armoede, eenzaamheid, omgaan met bureaucratie, en dan komt er een heleboel zaken aan de orde, zoals hulp bij boodschappen en opvoeding, opvang van kinderen en omgaan met jongeren, vervoer naar en van ziekenhuis, verkrijgen van hulpmiddelen etc. Dat wordt weer in praattafelsessies alles opschrijven en notuleren. En dan? Wat voor besluiten worden er dan genomen. En is er geld voor?

  Wat is de kracht van een sleutefiguur? Dat hij van nature leiderschapskwaliteiten heeft, een drive, een passie, geduld, tijd, eigenaar van een dossier en dat alles pro deo, en dat laatste vooral.

  En dan die wederkerigheid en om elkaar bekommeren.

  Zal ik dan maar meteen de knuppel in het hoenderhok gooien? Het is bij Surinamers vooral halen en nooit brengen, om maar een grote groep in Zuidoost te noemen.

   

  Reacties (10)

  Wat gaat Eric van de Burg doen?


  Er waait een frisse wind door Amsterdam. D66 en GroenLinks zijn er uit. Nu nog een derde. Het is het groenste akkoord ooit, en daar moet de VVD niet zoveel van hebben. Parkeervergunningen worden twee keer duurder en een parkeervergunning voor de tweede auto alleen als het een milieuvriendelijke auto is. Wat gaat Eric van de Burg nu doen? Zijn blik over de Amstel en daarmee de principes van de VVD inleveren, of een baantje zoeken als directeur van een overkoepelende orgaan? Ik denk het laatste. De SP geef ik nu grote kans als derde partner. Het zou me toch wat zijn. D66-GroenLinks-SP.


  Reacties (2)

  Kakafonie aan geluiden...


  Wie gisteravond geluisterd heeft naar de eerste bijeenkomst van de bestuurscommissie moet ontzettend veel geduld hebben gehad om te blijven kijken en luisteren. Een kakafonie aan geluiden. Ik kon er geen touw aan vast knopen. Het lijkt wel een praatgoep. De wijk in was het motto. Maar Jude Kehla Wirnkar was de enige met realiteitszin: "De wijk in?, maar het gevaar is groot dat we terugkomen met niks".

  De bestuurscommissie wil verschillende groepen bereiken: ondernemers, bewoners en organisaties. Bestuurscommissie wil 'oog en oor' zijn. Maar het is nog onduidelijk hoe dat moet. U vraagt wij draaien?  Per gebied moet invulling gegeven worden, maar hoe doe je dat? Wat is het protocol? Wat zijn de spelregels? Wat zijn de richtlijnen. Wirnkar sprak ook over de zwakke communicatie. In de afgelopen twaalf jaar zijn er er wel tien rapporten geschreven over communicatie, maar het heeft allemaal niets geholpen, was de conclusie van Wirnkar.

  In de afgelopen twaalf jaar heeft het voormalig DB tientallen bewonersbijeenkomsten bezocht. Alles werd genotuleerd, maar wat is er van terechtgekomen? Zullen nu opeens de bewoners gaan denken dat het nu wel zal gebeuren? En waar waren toen de raadsleden? Ik heb er maar bar weinig gezien. En nu opeens de wijken in?  

  Op 14 mei start van de eerste wijkeenbijeenkomst. Ik ben benioeuwd.

   


  Reacties (1)

  Parsan heeft er zin in...

  Vandaag start de bestuurscommissie met een puzzel. Inderdaad een puzzel. Waar begin je? Met de rand, dan op kleuren en figuren. Een hele puzzel. Narish Parsan van de PvdA heeft er zin in, gezien de foto in De Echo.

  Sterkte jong.

  Reacties


  Deflatie dreigt

   

   

   

  Onlangs waren we in Nijmegen op Plein 1944. Enorme drukte met hekken voor de deur. Primark was die ochtend net geopend. Primark is een Ierse budget retailer met trandy kleren. Spotgoedkoop. In Holendrecht Oost komt Action. Ook goedkoop. Action is ook op Kraaiennest. Deze zaken drukken de inflatie. Andere zaken moet mee in neerwaartse spiraal. Ik hoorde dat Blokker ook met een goedkope zaak komt. Dat bevordert de inflatie met gevolg deflatie. Het is een neerwaartse spiraal. Bevorderlijke voor de portemonnee, maar niet voor de economie. De consumenten stellen bestedingen uit en de belastinginkomsten nemen af.    Reacties (1)

  Geen sleutelfiguren in Zuidoost


  Naar een boeiend concept...


  In Oost hebben ze het gedaan zoals het moest: samen aan de slag. In Oost werken alle partijen samen door hun belangrijkste programmapunten in te brengen. In de komende jaren worden de punten uitgewerkt en in stemming gebracht. Maar alvorens ze in stemming worden gebracht hebben de bewoners daarop invloed gehad. Een bestuurscommissie in optima forma. In Zuidoost daarentegen is het weer een politieke zaak geworden: coalitie en oppositie. De toon werd dan ook meteen op de eerste bijeenkomst gezet. De ChristenUnie heeft het slim aangepakt door de coalitie te gedogen met als beloning punten uit hun programma. Dat hadden alle partijen moeten doen. Samen aan de slag.

  Is het tij nog te keren? Ja! Op de volgende bijeenkomst van de bestuurscommissie kan het 'samen aan de slag' nog gerepareerd worden. Er ligt nu een Verklaring, maar dat kan een bestuurscommissieakkoord worden. Alle partijen brengen hun belangrijkste programmapunten in. In de komende jaren zien we dan wel welke punten met bewoners gerealiseerd kunnen worden. Dat vraagt om discipline. En dat betekent ook:

  WEG UIT DE RAADZAAL!!!!

  De bestuurscommissie begint in No Limit, daarna naar de Bonte Kraai op Kraaiennest, Nellestein, Gein, Reigersbos, Holendrecht, H-buurt(raadzaal?), Venserpolder en dan klokje rond in NoLimit, Bonte Kraai enz. In de wijken kunnen ook in het laatste uur van de bijeenkomst de besluiten vallen. De raadzaal kan gebruikt worden door de Ouderen Adviesraad, Clientenraad, Bewonersverenigingen, natuurverenigingen, welzijnsverenigingen etc., onderwijs enz. De raadzaal wordt daarmee de publieke ruimte. Probleem alleen is dat er geen sleutelfiguren zijn die dit oppakken. Maar wat niet is kan komen. Het lijkt mij een boeiende ontwikkeling. Maar dan moet wel de politieke angel uit de bestuurscommissie.

     Reacties (1)

  De zwarte stippen van Samsom

  aan de horizon verzwelgen...


  Samsom van de PvdA sprak in de verkiezingstijd over 'stippen aan de horizon', maar ik krijg nu de indruk dat die stippen als zwarte gaten nogal wat zaken verzwelgen.

  Stippen aan de horizon. Nu we steeds dichter bij die stippen komen worden ze ook groter, zo groot dat het nu grote zwarte stippen zijn. Alles daarom heen valt weg. Weg horizon. Neem bijvoorbeeld de bezuiniging op Zorg.  Een groot aantal verzorgingshuizen zijn en worden gesloten en dat heeft niet alleen gevolgen voor de bewoners, maar ook voor de omgeving, zegt de koepelorganisatie Actiz. Ouderen uit de wijk gaan tegen betaling eten in het restaurant of doen boodschappen in het winkeltje. Ze nemen deel aan een computercursus, gaan er naar de kapper of bezoeken de pedicure. Maar ook vrijwilligers komen er koffie brengen en maken een praatje, of ze gaan met een groepje wandelen in de omgeving. Kortom, de stip aan de horizon van Samsom verzwelgt nu als een zwart gat een deel van een hele broze samenleving. Is dat wat de PvdA wil? Het levert willicht miljarden aan bezuinigingen op, maar het verlies is veel groter.
  Reacties

  Bestuurscommissie maakt

  'valse start'

  Roy Ristie van D66 zette meteen de toon aan het begin van de vergadering met een ordevoorstel om de benoeming van de nieuwe dagelijks bestuursleden op te schorten totdat er een bestuursakkkoord ligt. Nu is er een concept voorstel, een Verklaring. Bestuurscommissie maakt volgens hem hiermee een 'valse start'. 

  Jude Kehla Wirnkar van Platform Zuidoost roerde ook de trom. Hij wilde eerst de Verklaring lezen. Ordevoorstel werd verworpen. Daarna kwam Parsan van de PvdA met vlijmende vragen aan Emile Jaensch over het sociaal aspect van de VVD en over huurders. De vragen bleken oportuun.

  Dalgliesh werd met 12 stemmen gekozen (dus koos ze ook zichzelf), ook Emile Jaensch met 12 stemmen en Vyent met 9 stemmen (drie waren tegen zijn benoeming).

  Reacties (2)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl - Design by Ontwerpmijndomein.nl