henkdeboer.punt.nl
Laatste reacties
  Evaluatie voucherprojecten Holendrecht
  Evaluatie voucherprojecten Holendrecht
   
  In April 2012 kwam huurdersvereniging Amsteram met een evaluatierapport over de voucherprojecten, o.a. over die van Holendrecht.
  Een overzicht:
  (verkorte versie)
   
  - HD053, 'Ouderen en Muziek'. Niet doorgegaan.
   
  - HD057, 'De Kidsclub Zomervakantie'. Project is niet georganiseerd als zomerkamp, maar als busreis. De busreis heeft veel problemen veroorzaakt, die vermeden hadden kunnen worden als er professioneel gehandeld was.
   
  - HD064, 'Ouderendag'. Adres van de aanvraagster is gelijk aan dat van de voorzitter van de regiegroep. Uit onderzoek is gebleken dat aanvraagster huisgenoot is van een van de leden van de regiegroep (de voozitter). Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD065, 'Remedial Teaching'. Echtgenoot is echtgenoot van één van de regiegroepleden. Onduidelijk is waarom deze aanvraag volledig is toegekend. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD066, 'Ladies Jam' 2e editie'. Aanvrager is raadslid. Aanvrager heeft de uitvoering van het project overgedragen aan ene Marlon. Vorig jaar was het een groot succes. Bij een bijeenkomst over het festival werd onvoldoende duidelijk gemaakt wat het project precies inhield: er werd gesproken over kraampjes en verkoop inplaats van ladies Jam. Geconstateerd wordt dat de aanvrager lid is van de stadsdeelraad Zuidoost. Voorts wordt vastgesteld dat in de aanvraag met betrekking tot de rol van de aanvrager wordt vermeld dat hij zich zal bezighouden met promotieactiviteiten voor het bewonersinitiatief.
   
  - HD069, 'Trainingsvorming Weekend'. Aanvraagster is nicht van regiegroeplid en heeft nimmer toestemming gegeven haar naam te gebruiken op de aanvraag. Aanvraagster is woonachtig in Noord, maar opgegeven adres is van regiegroep. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD071, 'Reminiscentie Project voor ouderen'. Het project is niet van start gegaan. Onduidelijk is wat er met het project is gebeurd (HdB). Het gaat om € 5.000.
   
  - HD073, 'Milieu Weekend'. Aanvraagster heeft deze aanvraag ingediend namens mw. P. De naam van P. komt bij meerdere aanvragen terug, hetgeen in strijd is met de afspraken. Het is nog onduidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd. Er is wel sprake van een voorschot waaruit kan worden geconcludeerd dat het project is opgestart.
   
  - HD076, 'Culturele Dag'. Onduidelijk is wat aanvrager op het Holendrecht Festival gaat doen. Na overleg heeft de projectleider verklaard dat het project inmiddels loopt en dat het hierbij gaat om culturele input op het Holendrecht Festival in de vorm van optredens.
   
  - HD079, 'Spelletjesdag'.  In de adminstratie bevindt geen toekenningsbrief. De projectleider stelt vast dat er naar alle waarschijnlijkheid feitelijk geen activiteiten in het kader van dit bewonersinitiatief worden ontplooid of zullen worden ontplooid.
   
  - HD087, 'Culturele Bijeenkomst'. Het gaat om een busreis, terwijl de toekenning daar niet voor bedoeld is. Ivan Nibte heeft op eigen gezag aanvraag HD102 toegekend, welke niet door de regiegroep is goedgekeurd, omdat deze laatste aanvraag over dezelfde busreis gaat. Uit de notulen van de vergadering van de regiegroep blijkt dat de regiegroep haar goedkeuring heeft gegeven aan de gewijzigde opzet.
   
  - HD088, 'HD League (hofjesvoetbal)'. Het adres op de aanvraag bestaat niet.  Adres is een bestaand (horeca)adres. Er is geen toekenningsbrief. Geadviseerd is de voucher in te trekken.
   
  - HD091, 'Iftar Culturele Dag'. Aanvrager is zoon van één van de regiegroepleden. Het project zou worden uitgevoerd door de moeder van aanvrager. Het project is niet uitgevoerd en de status van de toegekende gelden is onduidelijk. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling. Inmiddels zijn er gesprekken om de Iftar toch door te laten gaan.
   
  - HD102, 'Busreis'. De projectleider heeft deze aanvraag op eigen houtje toegewezen. Project HD087 in de vorm van een culturele busreis gaf aanleiding tot rumoer in de wijk. Regiegroep besluit na opnieuw indienen van het project alsnog toe te kennen.
   
  - HD103, 'Urban Gospelprogramma'. Aanvrager is lid van de regiegroep die verantwoordelijk is voor de organisatie van het Holendrecht Festival. De projectleider heeft verklaard dat aanvrager hem heeft medegedeeld dat de aanvraag wordt ingetrokken.
   
  - HD108, 'HD Festival'. Het project is opgegaan in Holendrecht Festival.
   
  - HD110, 'Huiswerk HD+'. Aanvraagster woont niet op het aangegeven adres. Telefoonnumer is niet in gebruik. Project is volgens projectleider net begonnen.
   
  - HD113, 'Mannenproject'. Project is nog niet van start gegaan.. Telefoonnummer is niet bekend.
   
  - HD117, 'Sport Voetbal Uitwisseling'. Onduidelijk is wie wat gaat doen en waar het geld naar toe gaat. Project is geclusterd aan Holendrecht Festival.
   
  -HD119, 'Energiecafés'. Onduidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd.

  Reacties

  pim op 20-11-2012 21:07
  Wat een klerezooi De leden van de huurdersvereniging zullen toch hun verantwoordelijkheid moeten nemen en het huidige bestuur naar huis sturen na zo een wanprestatie
  Bernadette de Wit op 21-11-2012 02:05
  Krankzinnig, deze galerij van absurditeiten. Goed werk, Henk.
  Mike op 21-11-2012 03:17
  Wanneer komt de huurdersvereniging met de cijfers Deze fraudeurs oppakken
  eric op 22-11-2012 17:56
  boeven bij mekaar
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl - Design by Ontwerpmijndomein.nl